Prečo práve my?

 garantujeme vždy precízne odvedenú prácu
sme Vám k dispozícii 24/7 bez príplatkov za víkendy a sviatky
spoľahlivosť a dodržiavanie termínov je pre nás prioritou
bezpečnosť pri práci a prevoze materiálu je neodmysliteľnou súčasťou našej práce

Na čo sa špecializujeme?

Zabezpečujeme kompletný servis v autodoprave, ako je prevoz stavebného materiálu, preprava vecí, odvoz nábytku, odvoz stavebného, objemného a biologicky rozložiteľného odpadu z novostavieb, po rekonštrukciách a demoláciách stavieb, či už pre rôzne organizácie, firmy, alebo súkromné osoby.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti zemnýchvýkopových a demolačných prác.

Naša spoločnosť realizuje predaj a dovoz sypkých materiálov ako sú štrk, piesok, makadam, zemina.

Sme profesionálnym poskytovateľom služieb v oblasti 
arboristických prác, rizikového pílenia stromov, orezov krovín a stromov s možnosťou odvozu odpadu a taktiež špecializovaných výškových prác.
Referencie

pisto-stav sro vvoz odpadu likvidcia odpadu stavebn su preprava prevoz materilu autodoprava pilcke prce plenie stromov rezanie stromov rizikov plenie stromov arboristika vkov prce 3png