Sme spoľahlivým partnerom pri poskytovaní arboristických služieb. Zabezpečíme Vám bezplatnú obhliadku,
vypracujeme technologické postupy, dohodneme termín a danú službu vykonáme spoľahlivo, efektívne a
bezpečne.

Rešpektujeme a ochraňujeme Váš majetok a terénne úpravy.

Všetko nežiadúce drevo a nečistoty odtiahneme, odvezieme a zlikvidujeme tak, aby nedošlo k znečisteniu
životného prostredia.

Naši pilčíci sú držiteľmi preukazu pilčíka v zmysle vyhlášky č. 46/2010 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Všetky výškové práce vykonávame v súlade s bezpečnostnými opatreniami, iba s certifikovanými zariadeniami a
na každú prácu máme tie správne nástroje a techniky.


 • výrub stromov
 • rizikové pílenie stromov
 • zrezávanie stromov po častiach
 • pilčícke práce s možnosťou odvozu odpadu
 • osádzanie zariadení na stromy
 • zrezávanie stromov v nedostupnom a rizikovom teréne
 • ošetrovanie a kompletná starostlivosť o stromy
 • posudzovanie stavu stromu
 • ročná údržba stromov
 • orezy stromov a krov ( bezpečnostný rez, redukčný rez, výchovný rez )
 • frézovanie pňov po výrube
 • odstraňovanie koreňov a pňov po výrube
 • kosenie trávnatých plôch
 • strihanie živých plotov
 • strihanie a orez kríkov
 • siatie trávy
 • klčovanie krovín a výmena zeminy
 • výsadba stromov a krov
 • sanácia stromov po kalamite
 • hnojenie rastlín
 • odstraňovanie rastlín
 • úprava terénov a zelených plôch
 • chemické odburiňovanie krajníc a chodníkov
 • zalievanie záhonov
 • záhradné práce, starostlivosť o záhradu