Údržba zelene

Sme spoľahlivým partnerom pri poskytovaní arboristických služieb.

Zabezpečíme Vám bezplatnú obhliadku, vypracujeme technologické postupy, dohodneme termín a danú službu vykonáme spoľahlivo, efektívne a bezpečne.

Rešpektujeme a ochraňujeme Váš majetok a terénne úpravy.

Všetko nežiadúce drevo, nečistoty a odpad odtiahneme, odvezieme a zlikvidujeme tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a uskladníme daný odpad na legálnych skládkach odpadov.

Naši pilčíci sú držiteľmi preukazu pilčíka v zmysle vyhlášky č. 46/2010 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Všetky výškové práce vykonávame v súlade s bezpečnostnými opatreniami, iba s certifikovanými zariadeniami a na každú prácu máme tie správne nástroje a techniky.

Vykonávame:

 • výrub stromov

 • rizikové pílenie stromov

 • zrezávanie stromov po častiach

 • pilčícke práce
 • osádzanie zariadení na stromy
 • zrezávanie stromov v nedostupnom teréne
 • ošetrovanie stromov
 • starostlivosť o stromy
 • posudzovanie stavu stromu
 • ročná údržba stromov
 • orez stromov - bezpečnostný rez, redukčný rez, výchovný rez
 • frézovanie pňov po výrube
 • odstraňovanie pňov a koreňov
 • kosenie trávnatých plôch
 • strihanie živých plotov
 • strihanie brečtanu
 • rez ovocných drevín
 • strihanie a orez kríkov
 • siatie trávy
 • klčovanie krovín 
 • dovoz a výmena zeminy
 • výsadba stromov a krov
 • sanácia stromov po kalamite
 • hnojenie rastlín
 • odstraňovanie rastlín
 • úprava terénov a zelených plôch
 • úprava a realizácia záhrad
 • zalievanie záhonov
 • záhradné práce
 • starostlivosť o záhradu a zeleň
 • chemické postreky
 • chemické odburiňovanie krajníc