Firma zo Slovenska vyrába ekologický asfalt

25 miliónov ton plastového odpadu vyprodukuje celosvetová populácia ročne. Tieto plasty končia v našich lesoch, moriach a oceánoch, kde sa tento odpad rozkladá vyše sto rokov. Následkom toho je úhyn veľkého množstva živočíchoch a enormný dopad na životné prostredie.

Plastový odpad väčšinou končí na skládkach a v spaľovniach (48,7%), zatiaľ čo 51,3% plastového odpadu bolo vráteného na zhodnotenie a iba 21,3% bolo recyklovaného.  

Slovenská stavebno - obchodná spoločnosť pochádzajúca zo Zvolena, ktorá nesie názov Viakorp sa rozhodla neignorovať problém, ktorý plastový odpad spôsobuje a snaží sa prispievať svojou činnosťou k riešeniu problémov, ktoré plasty spôsobujú. Spoločnosť Viakorp ako prvá v Európe začala vyrábať špeciálny asfalt z recyklovaného plastu, ktorý sa používa pri výstavbe nových ciest, ale aj pri ich rekonštrukciách a opravách.  Plastové výrobky sa zrecyklujú ich premenením na granulát, z ktorého sa 20 percent použije v asfalte. 

Prvú cestu zo špeciálneho asfaltu vyhotovili v okrese Lučenec a má sa pokračovať následne v Banskobytrickom kraji. Špeciálny asfalt, s ktorým spoločnosť Viakorp prišla si už všimli aj v zahraničí, kde majú o tento revolučný nápad záujem krajiny ako Belgicko, Rumunsko a Bulharsko. 

Cesty z recyklovaného plastu sú už v prevádzke v Anglicku, Turecku a v iných krajinách. Nakoľko takýto druh asfaltu je nie len ekologický, ale aj ekonomický má obrovský potenciál využitia. Životnosť "plastového" asfaltu je o tri krát dlhšia ako klasického asfaltu aký poznáme a asfalt s pridaním plastových granúl znižuje aj celkové náklady pri výstavbe ciest.

Slovenská spoločnosť verí, že týmto krokom prispejú k vhodnejšiemu riešeniu zhodnotenia plastového odpadu vo svete a tiež motivujú iné korporácie a spoločnosť k ochrane životného prostredia a k lepšiemu nakladaniu s odpadmi.