Obrovské množstvo plastových odpadov znečisťujú atlantické ostrovy

Plastových odpadov, ktoré sa dostávajú na vzdialené pobrežia južných atlantických ostrovov je o 10 krát viac ako to bolo pred desiatimi rokmi. Táto informácia vzišla z nového výskumu, ktorý bol zverejnený 8.októbra v časopise Current Biology.

Vedci, ktorí skúmajú plastový odpad nachádzajúci sa v moriach okolo vzdialených britských zámorských území zistili, že tieto plastové odpady napádajú unikátne, biologicky bohaté regióny. Patria sem oblasti, ktoré sú už zaradené alebo v blízkej budúcnosti sa plánuje ich zaradenia medzi morské chránené oblasti.

Počas štyroch výskumných plavieb na výskumnej lodi RRS James Clark Ross v r. 2013-2018, tím výskumníkov z desiatich organizácií odobral vzorky vody, taktiež vzorky z morského dna, skúmal pláže a preskúmal 26 rôznych druhov zvierat.

Vyjadrenie vedúceho autora Dr. David Barnes z British Antarctic Survey (BAS) : 

"Pred troma desiatkami rokov tieto ostrovy, ktoré sú na svete najďalej vzdialené, boli takmer nedotknuté, avšak plastového odpadu je od vtedy o sto krát viac. Momentálne je ho toľko, že dosahuje morské dno. Zistili sme, že sa nachádza v planktóne, v celom potravinovom reťazci, až po predátory, ako sú morské vtáky. Najväčšia koncentrácia plastového odpadu bola nájdená na pláži. Pochopenie rozsahu tohto problému je prvým krokom, ktorý napomáha podnikom, priemyslu a spoločnosti riešiť túto globálnu otázku životného prostredia."


Plastový odpad spôsobuje problémy ako je "zapletenie", otrava a mnoho ďalších problémov pre morské živočíchy.

Andy Schofield, biológ z RSPB, ktorý sa podieľal na tomto výskume hovorí:

"Tieto ostrovy a oceán v ich okolí sú orgánmi zdravia našej planéty. Je to srdcervúce sledovať morské vtáky pokúšajúc sa konzumovať plasty, plastové odpady, ktoré sú vyprodukované odkiaľkoľvek zo sveta. Nečinnosť ohrozuje nielen ohrozené vtáky, žraloky a veľryby, ale aj našu spoločnosť."