17.5.2019

Svet produkuje obrovské množstvo odpadu

Celkový odpad na svete je obrovský. Niektoré z odpadov sú recyklované, ale veľa z nich je jednoducho vyhodených len tak, čo spôsobuje problémy ľuďom a životnému prostrediu. Pozrime sa spolu nižšie na 3 fakty o odpadoch.

Top 3 fakty o celkovom množstve odpadu:

Svet odpadu Každý rok vyhodíme obrovské množstvo odpadu o objeme 2,12 miliardy ton. Ak by sa všetok tento odpad naložil na kamióny, obchádzali by celý svet 24 krát.

Prečo toľko odpadu? Toto ohromujúce množstvo odpadu je čiastočne preto, že 99 percent vecí, ktoré nakupujeme, je zničených do 6 mesiacov.

Dobrá správa! Prioritne "zelené" spoločnosti sa stávajú spoločnosťami s nulovým odpadom. Nulový odpad je filozofia, ktorá podporuje "redesign" tak, aby boli všetky produkty znovu použité. Tento proces je podobný spôsobu, akým sa zdroje opätovne využívajú v prírode.