Kontakt

Máte otázky?
Neváhajte a kontaktujte nás. 

  • Skontaktujte sa s nami 
  • Pošlite nám nezáväznú objednávku
  • Bezplatne urobíme obhliadku miesta 
  • Vypracujeme technologický postup prác
  • Vypracujeme cenovú ponuku
  • Zrealizujeme Váš projekt k Vašej spokojnosti


Fakturačné údaje:

Názov:  pisto-stav s.r.o.
Sídlo:     Štiavnická 12, 821 04  Bratislava
IČO:       51915049
DIČ:       
2120840062