Odvoz a likvidácia odpadu

Ponúkame prenájom  veľkokapacitných kontajnerov, vypratávame a likvidujeme odpad z bytov po rôznych rekonštrukciách a prestavbách.

Postaráme sa o objemný odpad, zmiešaný odpad, stavebný odpad, stavebnú suť, bio odpad, biologicky rozložiteľný odpad, výkopovú zeminu.

Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu odpadu na legálnych skládkach odpadov za platných právnych podmienok.

Hlavným zámerom našej spoločnosti je vynaložiť veľké úsilie pri poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pre domácnosti a firmy, na uspokojenie ich špecifických požiadaviek.


Prečo si objednať odvoz odpadu u nás?

 • Odvoz odpadu aj cez víkendy
 • Presne stanovené ceny
 • Ceny bez skrytých poplatkov
 • Možnosť naloženia odpadu za Vás
 • Odpad likvidujeme na legálnych skládkach odpadov za platných právnych podmienok

Odvoz stavebného odpadu

 • keramika
 • tehly
 • obkladačky
 • betón
 • dlaždice
 • zemina s kamenivom
 • zmesi tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

Odvoz objemného odpadu

 • drevo
 • sklo
 • plast
 • kov
 • papier
 • lepenka
 • zmiešané odpady
 • izolačné materiály
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

 • tráva
 • burina
 • konáre
 • lístie
 • stromové pne
 • piliny
 • štiepka
 • komplet BIO odpad zo záhrady, parkov