Ponúkame prenájom  veľkokapacitných kontajnerov, vypratávame a likvidujeme odpad z bytov po
rôznych rekonštrukciách a prestavbách.

Postaráme sa o objemný odpad, zmiešaný odpad, stavebný odpad, stavebnú suť, bio odpad, biologicky rozložiteľný odpad, výkopovú zeminu.

Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu odpadu na legálnych skládkach odpadov za platných právnych

podmienok.

Hlavným zámerom našej spoločnosti je vynaložiť veľké úsilie pri poskytovaní služieb v odpadovom

hospodárstve pre domácnosti a firmy, na uspokojenie ich špecifických požiadaviek.


Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

- keramika
- tehly
- obkladačky
- betón
- dlaždice
- zemina s kamenivom
- zmesi tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

pisto-stav sro vvoz odpadu likvidcia odpadu stavebn su preprava prevoz materilu autodoprava pilcke prce plenie stromov rezanie stromov rizikov plenie stromov arboristika vkov prcepng


Odvoz a likvidácia objemného odpadu 

- drevo
- sklo
- plasty
- kov
- papier
- lepenka
- zmiešané odpady

pisto-stav sro vvoz odpadu likvidcia odpadu stavebn su preprava prevoz materilu autodoprava pilcke prce plenie stromov rezanie stromov rizikov plenie stromov arboristika vkov prce 4png


Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 

- tráva
- burina
- konáre
- lístie
- stromové pne
- piliny
- komplet BIO odpad zo záhrady

pisto-stav sro vvoz odpadu likvidcia odpadu stavebn su preprava prevoz materilu autodoprava pilcke prce plenie stromov rezanie stromov rizikov plenie stromov arboristika vkov prce 2png