Vývoz, dovoz a prevoz

- vývoz a likvidácia odpadu
- preprava rozličného tovaru a materiálu
- preprava spotrebičov, nábytku s montážou a vynesením
- vypratávanie bytov, pivníc, garáži


Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

- betón
- tehly
- obkladačky, dlaždice a keramika
- zemina s kamenivom
- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

Odvoz a likvidácia objemného a iného odpadu

- drevo
- sklo
- obaly z papiera a lepenky
- obaly z plastov
- zmiešané obaly
- kovový odpad

Predaj a dovoz sypkých materiálov


Drvené kamenivo / makadam

Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt makadam  
veľkosť mm3hmotnosťpopis
4-81,6 tonyVhodný pod zámkovú dlažbu
16-321,6 tonyVhodný pod zámkovú dlažbu ,podsyp ,spevnenie plôch ,castných komunikácii atď.
0-631,4 tonyPodsypový kameň na spevnenie stavebných plôch

Štrkopiesky

Strkopiesky0-4 Strkopiesky8-16 Strkopiesky16-22 Strkopiesky16-32 Strkopiesky32-63
veľkosť mm3hmotnosťPopis
0-41,6 ton =1m3Vhodný na potery tenkostennú betonážjemný štrko/piesok
4-81,5 ton =1m3Vhodný na miešanie alebo použiť osobitnepremývaný bez piesku
8-161,6 ton =1m3Vhodný na zásypy ,podklady ,okrasné násypypremývaný bez piesku
16-321,6 ton =1m3Vhodný na zásypy ,podklady ,okrasné násypypremývaný bez piesku
0-221,6 ton =1m3Vhodný na všeobecnú betonáž ,podsypštrko/piesok
0-321,6 ton =1m3Vhodný na všeobecnú betonáž ,podsypštrko/piesok

Piesok

Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt piesok
veľkosť mm3hmotnosťpopis
0-11,5 tonyVhodný na omietky ,zasyp kanalizačných rúr atď.žltý kopaný piesok

Zemina, černozem

Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt ernozem  


Arboristické práce, rizikové pílenie stromov

- zrezávanie stromov po častiach
- zrezávanie stromov v nedostupnom a rizikovom teréne
- pilčícke práce s  možnosťou odvozu stromového odpadu
- osádzanie zariadení na stromy
- ošetrovanie a orezy stromov


Naši pilčíci sú držiteľmi preukazu pilčíka v zmysle vyhlášky č. 46/2010 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.

Všetky práce vykonávame v súlade s bezpečnostnými opatreniami a iba s certifikovanými zariadeniami.

Špecializované výškové práce 


Výškové práce realizujeme na základe platnej legislatívy a naše služby vykonáva plne vyškolený personál s platnými certifikátmi
na vykonávanie daných služieb a činností v zmysle vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.
Pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou používame horolezeckú, špeciálnu lanovú techniku, prípadne montážnu plošinu.


- montážne výškové práce
- elektrikárske výškové práce
- čistiace výškové práce
- natieračské výškové práce