hero image

Zemné, výkopové a búracie práce

Realizujeme širokú škálu služieb v oblasti zemných prác, výkopových prác, akými sú predovšetkým výkopy základov pre rodinný dom, zrovnávanie pozemkov, svahu, odstránenie nadbytočnej zeminy z pozemku. Taktiež poskytujeme pomocnú ruku pri výkopoch inžinierskych sietí, výkopoch žúmp.

Nadbytočnú zeminu, ktorá sa nedá použiť dalej na pozemku, odvezieme na legálnu skládku odpadov. Pred každou realizáciou prídeme, dohodneme sa na detailoch, aby nedošlo k nedorozumeniam. Práce vykonávame s vysokou profesionalitou a odborný prístup hovorí za nás.

Búracie práce

Sme profesionálnym poskytovateľom búracích, demolačných prác, pri ktorých dbáme na profesionálny prístup, s dôrazom na bezpečnosť a čistotu. Zabezpečujeme komplexné búracie práce s mechanizáciou aj ručne.

Vždy pozemok pripravím e k spokojnosti klienta, tak, aby vedela stavebná firma po nás prísť a realizovať svoju činnosť bez komplikácii.

Minibáger

Medzi naše služby patrí aj minibáger značky JCB, ktorý vyniká svojimi šikovnými vlastnosťami, akými sú jeho úzkosť v bokoch, jeho nie obéznosť, ktorá značí nízku váhu a nie je ani najvyšší, preto sa s ním dostaneme takmer všade.

Pripraví pozemok na výsadbu trávnika, zrovná pozemok, vykope inžinierske siete.

Ponúkame

 • terénne úpravy – pozemku, záhrad, zrovnanie terénu
 • hrubé terénne úpravy
 • úprava svahu – zarovnanie a tvorba svahu
 • prípravné stavebné práce
 • odvoz zeminy a sute
 • drenáž a odvodnenie pozemku
 • demolácia budov, objektov a hál
 • úranie starých domov, budov, objektov a hál
 • búranie betónových chodníkov a betónových plôch
 • búranie betónových podláh
 • rozbíjanie betónov a skál
 • likvidácia a odvoz odpadu
 • výkop základov
 • výkop inžinierskych sietí
 • výkop základov pre plot, oporný múr, chodník, cestu alebo parkovisko
 • výkop jám a rýh rôznych rozmerov

Galéria