Zastrešujeme komplexný servis v správe a údržbe verejných priestranstiev. 

 • úprava parkoviska
 • klčovanie zanedbaných pozemkov
 • úprava terénov a navážanie zeminy
 • čistenie rigolov od nánosov
 • čistenie krajníc od nečistôt a lístia
 • zber nečistôt
 • zber odpadu
 • čistenie a zametanie chodníkov a verejných priestranstiev 
 • hrabanie a zber lístia
 • úprava parkov
 • odstraňovanie následkov poľadovice a silného vetra
 • odpratávanie snehu, zimná údržba, solenie komunikácii počas zimného obdobia
 • výmena piesku v pieskoviskách