Správa a údržba verejných priestranstiev

Zastrešujeme komplexný servis v správe a údržbe verejných priestranstiev

Postaráme sa o:

 • úprava parkovísk
 • klčovanie zanedbaných pozemkov
 • úprava terénov
 • navážanie zeminy
 • čistenie rigolov od nánosov
 • čistenie krajníc od nečistôt 
 • zber nečistôt
 • zber odpadu
 • hrabanie a zber lístia
 • úprava parkov
 • výmena piesku v pieskoviskách
 • čistenie a zametanie chodníkov
 • odstraňovanie následkov poľadovice a silného vetra
 • zimná údržba - odpratávanie snehu, solenie komunikácii