Poskytujeme predaj a dovoz sypkých materiálov v rôznych druhoch a frakciách.
Sypký materiál Vám dovezieme na dohodnuté miesto rýchlo a spoľahlivo.


Drvené kamenivo / makadam


Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt makadam  
veľkosť mm3hmotnosťpopis
4-81,6 tonyVhodný pod zámkovú dlažbu
16-321,6 tonyVhodný pod zámkovú dlažbu ,podsyp ,spevnenie plôch ,castných komunikácii atď.
0-631,4 tonyPodsypový kameň na spevnenie stavebných plôch

Štrkopiesky

Strkopiesky16-22

Strkopiesky32-63

Strkopiesky16-32

veľkosť mm3hmotnosťPopis
0-41,6 ton =1m3Vhodný na potery tenkostennú betonážjemný štrko/piesok
4-81,5 ton =1m3Vhodný na miešanie alebo použiť osobitnepremývaný bez piesku
8-161,6 ton =1m3Vhodný na zásypy ,podklady ,okrasné násypypremývaný bez piesku
16-321,6 ton =1m3Vhodný na zásypy ,podklady ,okrasné násypypremývaný bez piesku
0-221,6 ton =1m3Vhodný na všeobecnú betonáž ,podsypštrko/piesok
0-321,6 ton =1m3Vhodný na všeobecnú betonáž ,podsypštrko/piesok

Piesok


Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt piesok
veľkosť mm3hmotnosťpopis
0-11,5 tonyVhodný na omietky ,zasyp kanalizačných rúr atď.žltý kopaný piesok

Zemina, černozem


Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt ernozem