Poskytujeme predaj a dovoz sypkých materiálov v rôznych druhoch a frakciách.


Poskytované sypké materiály sú vhodné pre využitie v stavebníctve ako prísady

do maltových a betónových zmesí, ich využitie uplatníte pri stavbe komunikácii, ciest, chodníkov, zarovnania pozemku, pokládke dlažby.


Sypký materiál Vám dovezieme na dohodnuté miesto rýchlo a spoľahlivo.


Drvené kamenivo / makadam


Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt makadam  

Štrkopiesky

Strkopiesky16-22

Strkopiesky32-63

Strkopiesky16-32Piesok


Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt piesok


Zemina, černozem


Vsledok vyhadvania obrzkov pre dopyt ernozem