Dovoz sypkých materiálov

Poskytujeme dovoz sypkých materiálov v rôznych druhoch a frakciách. Poskytované sypké materiály sú vhodné pre využitie v stavebníctve ako prísady do maltových a betónových zmesí, ich využitie uplatníte pri stavbe komunikácii, ciest, chodníkov, zarovnaní pozemkov alebo pokládke zámkovej dlažby.
Sypké materiály Vám dovezieme na dohodnuté miesto rýchlo a spoľahlivo.

Dovezieme Vám:

  • Betonársky štrk frakcia 0/22
  • Makadam všetky frakcie
  • Premývaný dunajský štrk
  • Poterový štrk frakcia 0/4
  • Poterový štrk frakcia 0/8
  • Piesok
  • Zemina, ornica