Poskytujeme predaj a dovoz sypkých materiálov v rôznych druhoch a frakciách.


Poskytované sypké materiály sú vhodné pre využitie v stavebníctve ako prísady

do maltových a betónových zmesí, ich využitie uplatníte pri stavbe komunikácii, ciest, chodníkov, zarovnania pozemku, pokládke dlažby.


Sypký materiál Vám dovezieme na dohodnuté miesto rýchlo a spoľahlivo.


Betonársky štrk  frakcia 0/22

Makadam všetky frakcie

Premývaný dunajský štrk

Poterový štrk frakcia 0/4

Poterový štrk frakcia 0/8

Piesok žltý

Zemina preosievaná

Ornica obyčajná

Ornica drvená