Špecializujeme sa na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkouVýškové práce vykonávame po celom Slovensku
a po dohode vieme prísť kamkoľvek. 
Všetci naši pracovníci sú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v danom obore a sú odborne vyškolení. 
Pravidelne sú povinní absolvovať  preškolenie v zmysle vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb.

Výškové práce vykonávame vždy len s certifikovanými zariadeniami a vybavením.


Montážne výškové práce

 • Montáže antén a vysielačov
 • Montáže reklám a bannerov
 • Montáž elektrických stožiarov
 • Montáže rôznych typov konštrukcií
 • Montáže rôznych zariadení 
 • Montáže odkvapov
 • Montáže lapačov snehu
 • Výmena reklamných plachiet
 • Kompletný servis vo výškach
 • klampiarske práce vo výškach
 • Odpratávanie snehu a ľadu zo striech 

Čistiace výškové práce                                                                                               

 • Umývanie skiel, fasád, skleníkov
 • Čistenie odkvapov, antén, satelitov
 • Čistenie striech
 • Čistenie reklamných plôch
 • Odstraňovanie všetkých nečistôt 

Natieračské výškové práce

 • Malovanie vo výškach
 • Natieranie oceľových konštrukcií
 • Natieranie mostov
 • Natieranie  konštrukcií v halách 
 • Natieranie antén a vysielačov
 • Nátery a ošetrovanie drevených pilierov
 • Nátery stožiarov vysokého napätia
 • Antikorózne nátery 


Elektrikárske výškové práce


Ponúkame rôzne elektrikárske práce pomocou horolezeckej techniky na neprístupných miestach
v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. § 21, §22, § 23, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Servis osvetlenia v exteriéri a interiéri
 • Montáž osvetlenia v exteriéri aj interiéri
 • Montáž antén a satelitov
 • Montáž výstražného osvetlenia, alarmov a kamier
 • Montáž a sanácia bleskozvodov 
 • Elektrikárske práce vo výškach