Zastrešujeme komplexný servis v oblasti zemných, výkopových a demolačných prác.

Zemné práce

 • terénne úpravy – pozemku, záhrad, zrovnanie terénu
 • hrubé terénne úpravy
 • úprava svahu – zarovnanie a tvorba svahu
 • prípravné stavebné práce
 • odvoz zeminy a sute
 • drenáž a odvodnenie pozemku
 • odvoz odpadu

Búracie / demolačné práce

 • demolácia budov, objektov a hál
 • búranie starých domov, budov, objektov a hál
 • búranie betónových podláh
 • búranie betónových chodníkov a betónových plôch
 • rozbíjanie betónov a skál
 • likvidácia a odvoz odpadu  

Výkopové práce

 • výkop základov pre rodinné domy, budovy, chaty
 • výkop inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizácia)
 • výkopy súvisiace s opravou inžinierskych sietí
 • výkop základov pre plot, oporný múr, chodník, cestu alebo parkovisko
 • výkop jám a rýh rôznych rozmerov
 • výkopy jazier a bazénov
 • odvoz odpadu