Prečo práve my?

garantujeme vždy precízne odvedenú prácu
sme Vám k dispozícii 24/7 bez príplatkov za víkendy a sviatky
spoľahlivosť a dodržiavanie termínov je pre nás prioritou
bezpečnosť pri práci a prevoze materiálu je neodmysliteľnou súčasťou našej práce

Na čo sa špecializujeme?

Realizujeme komplexnú škálu služieb v oblastiach ako sú údržba zelene , správa a údržba verejných priestranstiev a špecializovaných služieb akými sú výškové práce , rizikové pílenie stromov , arboristika .

Zabezpečujeme odvoz odpadu a to, odvoz zmiešaného odpadu ,stavebného odpadu , objemného odpadu , biologicky rozložiteľného odpadu , stavebnej suti , výkopovej zeminy.

Zastrešujeme zemné výkopové práce, minibáger, demolačné práce, búracie práce, prepravné služby, spojené s prevozom rozličného tovaru, sťahovanie a zároveň poskytujeme dovoz sypkých materiálov ako sú štrk , piesok , makadam , zemina , ornica.
  • Zemné práce
Výkopové práce
Demolačné / Búracie práce
  • Zmiešaný odpad
Objemný odpad
Stavebný odpad
Stavebná suť
Biologicky rozložiteľný odpad
Výkopová zem
  • Montážne výškové práce
Čistiace výškové práce
Natieračské výškové práce
Elektrikárske výškové práce
  • Betonársky štrk
Makadam
Premývaný dunajský štrk
Poterový štrk
Piesok žltý
Zemina preosievaná
Ornica
  • Arboristika
Výrub stromov
Orez stromov
Rizikové pílenie stromov
Zrezávanie stromov po častiach
  • Preprava
Odvoz odpadu
Sťahovanie

Referencie

pisto-stav sro vvoz odpadu likvidcia odpadu stavebn su preprava prevoz materilu autodoprava pilcke prce plenie stromov rezanie stromov rizikov plenie stromov arboristika vkov prce 2png