hero image

O nás

Profil našej spoločnosti vytvára dopravné zameranie na prepravu rôzneho materiálu, ako aj odvoz odpadu. Okrem toho poskytujeme aj prenájom veľkokapacitných kontajnerov.

Naša spoločnosť, pôsobiaca najmä v Bratislavskom kraji, realizuje aj dovoz sypkých materiálov ako sú štrk, piesok, štrkopiesok, makadam, zemina, ornica, suchý betón.

Špecializujeme sa na výškové práce, arboristiku. Zaoberáme sa údržbou zelene, rizikovým pílením stromov, odbornými rezmi stromov, štiepkovaním konárov a následným odvozom biologicky rozložiteľného odpadu. Zabezpečujeme aj frézovanie pňov po výrube.

Taktiež ako partner neziskovej organizácii Upracme Slovensko prispievame sponzorskými darmi.