hero image

Odvoz odpadu

Zabezpečíme Vám kompletné vypratanie a likvidáciu odpadu z bytov a domov po rôznych rekonštrukciách a prestavbách.

Ponúkame prenájom rôznych typov veľkokapacitných kontajnerov na zmiešaný alebo bio odpad.

Postaráme sa o objemný odpad, zmiešaný odpad, stavebný odpad, stavebnú suť, bio odpad, biologicky rozložiteľný odpad, výkopovú zeminu.


Vážime si životné prostredie a preto odpad vždy vyvážame na legálne skládky odpadov za platných právnych podmienok.

Odvezieme

 • sklo
 • tehly
 • obkladačky
 • betón
 • dlaždice
 • zemina s kamenivom
 • zmesi tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
 • drevo
 • keramika
 • plast
 • kov
 • papier
 • lepenka
 • zmiešané odpady
 • izolačné materiály
 • tráva
 • burina
 • konáre
 • lístie
 • stromové pne
 • piliny
 • štiepka
 • komplet BIO odpad zo záhrady, parkov

Galéria