hero image

Výškové práce

Špecializujeme sa na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Výškové práce vykonávame po celom Slovensku a po dohode vieme prísť kamkoľvek.

Všetci naši pracovníci sú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v danom obore.

Každú zákazku vykonávame v súlade s bezpečnostnými opatreniami, iba s certifikovanými zariadeniami a na každú prácu máme tie správne nástroje a techniky.

Ponúkame rôzne elektrikárske práce pomocou horolezeckej techniky na neprístupných miestach v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. § 21, §22, § 23, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Celý náš tím sa pravidelne preškoluje na prácu vo výškach v zmysle vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb.

Ponúkame

 • Montáž vzduchotechniky
 • Montáž ochranných sietí a konštrukcií proti pádu materiálu z výšky
 • Montáž sietí proti vtáctvu
 • Montáž reklamných plôch a bannerov
 • Montáž zábradlí, oceľových konštrukcií vo výškach
 • Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
 • Montáž makiet dravcov proti holubom
 • Stavebné práce vo výškach
 • Umývanie skiel, fasád, skleníkov
 • Čistenie odkvapov, antén, satelitov
 • Čistenie striech
 • Čistenie reklamných plôc
 • Odstraňovanie všetkých nečistôt
 • Malovanie vo výškach
 • Natieranie oceľových konštrukcií
 • Natieranie mostov
 • Natieranie konštrukcií v halách
 • Natieranie antén a vysielačov
 • Nátery a ošetrovanie drevených pilierov
 • Nátery stožiarov vysokého napätia
 • Antikorózne nátery

Galéria